Nowa oczyszczalnia ścieków w zakładzie firmy Doehler w Kozietułach

Założenia

● podwojenie wydajności oczyszczalni ścieków
● automatyzacja pracy oczyszczalni

Komponenty systemu

● 5 sterowników PLC S7-1500 i S7-1200
● 4 wyświetlacze HMI
● 26 falowników Micromaster 420 i 430
● magistrala Profibus

Zasada działania

Elementy nowej oczyszczalni pracują automatycznie w kooperacji ze starą częścią oczyszczalni i systemem SCADA. Dodatkowej kontroli poddano układy peryferyjne, np. osadnik, flotator, układ dozowania chemii czy kotłownia.

Rezultaty wdrożenia

● podwojenie wydajności pracy oczyszczalni
● usprawnienie procesów automatycznych
● odciążenie obsługi obiektu
● lepsza kontrola parametrów procesowych
● rejestracja parametrów w historianie

Budowa magazynu klejów w zakładzie firmy Homanit w Karlinie

Założenia

● magazynowanie klejów w 9 zbiornikach po 170 t
● zasilanie z cystern samochodowych i rampy kolejowej

Komponenty systemu

● sterownik S7-313 z I/O
● magistrala profinet
● wyświetlacze HMI i system SCADA WinCC
● falowniki Micromaster 420

Zasada działania

● automatyczne przepompowywanie substancji z cystern
   kolejowych i samochodowych do rurociągu i zbiorników
● wielofunkcyjny rurociąg oparty na 32 zaworach
● wymiana danych z pozostałymi systemami zakładu

Rezultaty wdrożenia

● możliwość magazynowania kleju w 9 zbiornikach
● kontrola zasobów kleju
● usprawnienie rozładunku
● skrócenie czasu rozładunku

System sterowania pojazdem serwisowym dla PKP Energetyka

Założenia

Budowa nowego oprogramowania do sterowania pracą serwisowego pojazdu szynowego i jego wdrożenie w miejsce dotychczasowego systemu utraconego w wyniku awarii

Komponenty systemu

● sterownik GE Fanuc 90-30
● karty I/O

Zasada działania

System automatycznie steruje pantogramem, układami ciśnienia, oświetlenia oraz układem napędowym pojazdu

Rezultaty wdrożenia

● odtworzenie wszystkich kluczowych komponentów
● pojazd po 7-dniowej przerwie przywrócony
   do pracy na torach