Nowa oczyszczalnia ścieków w zakładzie firmy Doehler w Kozietułach

Założenia

● podwojenie wydajności oczyszczalni ścieków
● automatyzacja pracy oczyszczalni

Komponenty systemu

● 5 sterowników PLC S7-1500 i S7-1200
● 4 wyświetlacze HMI
● 26 falowników Micromaster 420 i 430
● magistrala Profibus

Zasada działania

Elementy nowej oczyszczalni pracują automatycznie w kooperacji ze starą częścią oczyszczalni i systemem SCADA. Dodatkowej kontroli poddano układy peryferyjne, np. osadnik, flotator, układ dozowania chemii czy kotłownia.

Rezultaty wdrożenia

● podwojenie wydajności pracy oczyszczalni
● usprawnienie procesów automatycznych
● odciążenie obsługi obiektu
● lepsza kontrola parametrów procesowych
● rejestracja parametrów w historianie

Budowa magazynu klejów w zakładzie firmy Homanit w Karlinie

Założenia

● magazynowanie klejów w 9 zbiornikach po 170 t
● zasilanie z cystern samochodowych i rampy kolejowej

Komponenty systemu

● sterownik S7-313 z I/O
● magistrala profinet
● wyświetlacze HMI i system SCADA WinCC
● falowniki Micromaster 420

Zasada działania

● automatyczne przepompowywanie substancji z cystern
   kolejowych i samochodowych do rurociągu i zbiorników
● wielofunkcyjny rurociąg oparty na 32 zaworach
● wymiana danych z pozostałymi systemami zakładu

Rezultaty wdrożenia

● możliwość magazynowania kleju w 9 zbiornikach
● kontrola zasobów kleju
● usprawnienie rozładunku
● skrócenie czasu rozładunku

Układ chłodzenia kondensatu w zakładzie firmy Doehler w Kozietułach

Założenia

● wykonanie systemu kontroli temperatury
   kondensatu w układzie chłodzącym
● zmiana sposobu sterowania pompami
   ze styczników na falowniki

Komponenty systemu

● sterownik Siemens S7-315
● falowniki Siemens Micromaster i wizualizacja HMI
● nowa rozdzielnica sterująca
● nowe okablowanie układu

Zasada działania

System w sposób optymalny steruje pracą pomp oraz zaworów, zapewnia stabilną pracę układu regulacji temperatury i możliwość podglądu pracy układu przez obsługę na panelu HMI.

Rezultaty wdrożenia

● optymalizacja pracy układu
● centralna kontrola i transparentność pracy układu
● zdalny monitoring i wsparcie w przypadku
   problemów

Modernizacja pompowni ścieków w Tarczynie

Założenia

● modernizacja systemu odprowadzania ścieków
   zakładowych i miejskich
● wymiana obecnego układu sterowania na nowy

Komponenty systemu

● sterownik Siemens S7-1511
● falowniki ABB
● wyświetlacz HMI
● nowe rozdzielnice sterujące i okablowanie układu

Zasada działania

System optymalnie steruje pracą pomp, a dodatkowy buforowy układ monitorowania zapewnia odpowiedni poziom medium w zbiorniku.

Rezultaty wdrożenia

● optymalizacja pracy układu
● centralna kontrola i transparentność pracy układu
● zdalny monitoring pracy układu pomp

System sterowania pojazdem serwisowym dla PKP Energetyka

Założenia

Budowa oprogramowania do sterowania pracą serwisowego pojazdu szynowego

Komponenty systemu

● sterownik GE Fanuc 90-30
● karty I/O

Zasada działania

System automatycznie steruje pantogramem, układami ciśnienia, oświetlenia oraz układem napędowym pojazdu

Rezultaty wdrożenia

● odtworzenie wszystkich kluczowych komponentów
● pojazd po 7-dniowej przerwie przywrócony
   do pracy na torach

Modernizacja układu sterowania Automotive Benteler Denmark

Założenia

● Migracja systemu z S7-315 do S7-1513
   z modułem Motion C240
● Wymiana stacji z wizualizacja WinCC oraz czujników
   położenia osi X,Y,Z

Komponenty systemu

● Sterownik S7-1513 z kartami I/O
● Moduł Motion C240 dla 3 osi X,Y,Z
● Stacja z wizualizacja WinCC
● nowe czujniki położenia osi Balluff

Zasada działania

System optymalizuje prace maszyny oraz daje nowe możliwości sterowania osiami przez operatorów.

Rezultaty wdrożenia

● optymalizacja pracy układu
● centralna kontrola i transparentność pracy układu
● zdalny monitoring i wsparcie w przypadku
   problemów